gaslicht.com logo2

Bericht van de interim commissie

Naar aanleiding van de laatste ALV in december, heeft een aantal leden besloten om samen te kijken op welke wijze we de club, op dit moment zonder voltallig bestuur, toch wat vorm kunnen geven zonder hierbij direct allerlei bestuursfuncties op te vullen. Deze commissie  bestaat uit; Michel Simonis, Lisa van der Zijden, Ricardo Dekker,  Peter van Zanten, Mandy van Schaik, Saskia Pronk en Deirdre Steeman.

Met ondersteuning van Stichting Ons hebben we geprobeerd alle taken, behoeftes, wensen in kaart te brengen waarvan wij denken dat dit de zaken zijn die we als club gezamenlijk zouden kunnen oppakken om zo wat structuur aan te brengen.

We gaan de komende weken een aantal betrokken leden benaderen voor een gesprek over onderstaande speerpunten en hopen dat in april meer te kunnen vertellen!

Speerpunten 2018:

  1. Clubgevoel, te denken aan een reüniefeest, gezamenlijke initiatieven voor alle leden, aanpakken van de kantine (crowdfund actie).
  2. Vrijwilligerstaken opnieuw in kaart brengen, vrijwilligers  werven en huidige vrijwilligers vooral niet vergeten! (bar –en- keukendiensten, schoonmaak, scheidsrechters en grensrechters, allerhande klussen aan het pand en terrein etc. etc.)
  3. Leden aantal verder uitbouwen zowel senioren als jeugd, om zo een gezond aantal leden te houden voor de toekomst
  4. Aanzet Visie voor de toekomst formuleren (5 jarenplan) en opzetten van een elftallencommissie.

Onder deze 4 punten hangen diverse taken en verantwoordelijkheden die we verder kunnen definiëren met een ieder die zijn/haar bijdrage wilt leveren, die bijdrage kan natuurlijk op verschillende manieren in te vullen zijn, daar komen we vast wel uit!

Uiteraard dient er statutair wel een bestuur aangesteld te worden, te weten een Voorzitter, Penningmeester en Secretariaat. Echter bestaat de club niet uit een bestuur alleen, veel zaken moeten we juist als leden zelf aandragen en oppakken zodat we met recht een club genoemd kunnen worden. Het aanstellen van een bestuur is dan ook geen speerpunt van deze commissie, wel hopen we uiteraard dat er binnen onze eigen gelederen personen zijn die uiteindelijk een bestuursfunctie ambiëren.

Wanneer jij ook wilt meedenken en meedoen, benader een van ons of via de mail: lisavanderzijden@hotmail.com

Leave a Reply