gaslicht.com logo2

Algemene Ledenvergadering 12 maart a.s.

Aankondiging Algemene Ledenvergadering 12 maart a.s.

De Algemene Leden Vergadering van onze sportvereniging Duindorp S.V. zal gehouden worden op 12 maart 2019 om 20.00 uur in de sportkantine op Houtrust.

Tijdens deze vergadering zal de commissie onder andere (zoals tijdens vorige ALV besproken) een voorstel doen voor de invulling van het nieuwe bestuur en een update geven over de financiën van de club.

T.a.v. het nieuwe bestuur: ook andere leden kunnen zich nog steeds kandidaat stellen voor het bestuur. Wie hier interesse in heeft, kan zich kenbaar maken bij Lisa van der Zijden.

De definitieve Agenda zal zo spoedig mogelijk gepubliceerd worden.

Iedereen is van harte welkom bij de ALV, maar alleen leden hebben stemgerechtigheid bij de vergadering.

Leave a Reply