gaslicht.com logo2

Agenda ALV 12 maart 2019

Agenda Ledenvergadering 12 maart a.s.

  1. Terugkoppeling Commissie t.a.v. diverse zaken afgelopen half jaar
  2. Voordracht nieuwe bestuursleden

De commissie wil graag de volgende leden voordragen voor het bestuur.

Arie Verbaan – functie van Wn. Voorzitter

Lisa van der Zijden – functie van Secretaris

Wouter Vooijs – functie van Penningmeester

Deirdre Steeman – functie van bestuurslid Algemene Zaken/2e Secretaris

Bovengenoemde vormen samen het dagelijks bestuur.

Functie van voorzitter is waarnemend, bij geen tegen kandidaten. Tot in ieder geval de ALV in november 2019.

Verder stellen we voor, voor het Algemeen bestuur:

Frank de Snoo – Bestuurslid Jeugdzaken

Louis Keus – Bestuurslid Facilitaire Zaken/ Gebouwenbeheer

Monique Taal – Bestuurslid Communicatie, PR & Social Media

Pascal Stikkelorum – Bestuurslid Kantinebeheer/inkoop & Vrijwilligers

Michel Kulk (onder voorbehoud) – Bestuurslid Sponsorzaken

Dinsdag 12 maart a.s. staat hun verkiezing op de agenda van de ALV (aanvang vergadering 20.00 uur). Graag willen wij alle leden nogmaals uitnodigen hierbij aanwezig te zijn. 

Tegenkandidaten kunnen zich tot 30 minuten voor aanvang, schriftelijk aanmelden bij de secretaris Lisa van der Zijden.

De Commissie


Leave a Reply