Duindorp SV 17/18-2


Beste Bezoeker,
 
Volgende week gaan de brieven c.q. facturen voor de contributie voor volgend seizoen al de deur uit. Waarom zo vroeg zult u zich afvragen. Wel twee redenen liggen daar aan ten grondslag. De eerste is dat er deze maanden geen inkomsten zijn maar wel de vaste kosten door gaan. Helaas kunnen wij nog geen buffer aan leggen om deze periode geheel zelf verzorgend door te komen. De tweede reden is het tijdsbestek tussen het doen uitgaan van de brief of factuur en de daadwerkelijke betaling aan ons. Daar zit 5 weken tussen en gezien de al eerder vermelde doorlopende kosten zijn wij dus genoodzaakt al in een vroeg stadium met de inning van contributie te beginnen.

De velden zijn nu 4 weken geleden door de gemeente ingezaaid. Veld 1 ligt er prachtig bij maar veld 2 is door onbevoegd gebruik van wijkbewoners en de na schoolse opvang naast Scheveningen ernstig mishandeld. De gemeente tracht nu door het plaatsen van meer borden, het 's avonds sluiten van alle hekken en het aanspreken van de na schoolse opvang dit in het vervolg te voorkomen.

Tenslotte de stand van zaken m.b.t. verbouwing en herinrichting van het clubgebouw. Kleedkamer 1 zit nu in de eindfase, het washok heeft schitterende houten kasten gekregen en het materiaalhok heeft ook een metamorfose ondergaan. Maar er moet nog het e.e.a. gebeuren. Zo wordt de verlichting in de kantine anders opgezet. Voor Football Factory wordt een kamer in orde gemaakt en ook voor de jeugdcommissie is men hard bezig om een onderkomen in te richten. Over deze jeugdcommissie de volgende nieuwsbrief meer!

Deze week verschenen artikelen:

Geslaagd!!!!!
Ziekenboeg

 

Tot de volgende brief!
  
Webteam Duindorp SV

U kunt zich hier afmelden voor de nieuwsbrief.