Duindorp SV 17/18-8


Beste Bezoeker,
 
Nog even en de eerste trainingen gaan weer beginnen. Iedereen weer fris aan de start na mogelijk een welverdiende vakantie. Eerst de aangekomen pondjes kwijt en de conditie weer op peil brengen. Zaterdag 12 augustus start de selectie met de voorbereiding op het seizoen. Een dag trainen, met lunch tussendoor en afsluiten met een gezellige middag.

Op de website staan nog niet alle poules correct vermeld. Dit heeft te maken met het feit dat de KNVB de nieuwe poulenummers nog niet bekend heeft gemaakt. Zodra deze wel bekend zijn zullen de poules goed staan.

Deze week gaan we ook de komst van Football Factory verder regelen. De ruimte die zij kunnen gaan gebruiken voor opslag van materialen en het regelen van de administratie om de wedstrijden heen. Ook de borden boven de poort zullen aangepast worden zodat duidelijk wordt dat ook zij nu op Sportpark Houtrust spelen.

Tenslotte willen wij iedereen nogmaals de spelregels m.b.t. het afmelden als lid duidelijk maken. Dit kan alleen schriftelijk via ledenadmie@duindorpsv.nl of middels een brief gericht aan het bestuur. Losse opmerkingen in het voorbij lopen of aan de bar zijn geen officiële mededelingen en worden niet in behandeling genomen. Wie zich na de uiterste datum van 15 juni (gelijk aan de overschrijvingsperiode) afmeldt is in principe voor het gehele seizoen contributie verschuldigd. Dit volgens de door de KNVB goedgekeurde statuten.

Volgende week zullen het voorlopige programma verder bespreken en ook de veranderde omstandigheden voor wat betreft het wedstrijdformulier.

Prettig weekend alvast!

Webteam Duindorp SV

U kunt zich hier afmelden voor de nieuwsbrief.