Duindorp SV 17/18 ALV

Beste Bezoeker,

De uitgestelde ALV van 21 november wordt nu gehouden op dinsdag 12 december om 21:00 uur in de kantine.

Agenda

 1. Opening
 2. Binnengekomen stukken en mededelingen
 3. Bijzondere leden
 4. Verslag algemene ledenvergadering 2016
 5. Jaarverslag seizoen 2016 - 2017
 6. Financieel verslag seizoen 2016 - 2017
 7. Verslag Kascontrolecommissie en verkiezing Kascontrolecommissie
 8. Verkiezing bestuursleden
  Dagelijks bestuur
  Voorzitter Vacant
  Penningmeester Vacant
  Secretaris Lisa van der Zijden / Vacant

  Tijdens deze ALV zal met de leden gekeken worden uit hoeveel leden het bestuur zal moeten bestaan en welke functies er benoemd gaan worden. Kandidaten voor functies dienen 1 week voor de ALV een lijst met minimaal 5 ondersteunende handtekeningen in te leveren.
 9. Rondvraag
 10. Sluiting

 Webteam Duindorp SV

U kunt zich hier afmelden voor de nieuwsbrief.