gaslicht.com logo2

Duindorp SV – Regels

Het jeugdbestuur heeft een aantal gedragsregels opgesteld om het voor iedereen leuk te houden. Regels voor spelers én ouders. Dit om op een leuke en sportieve manier samen te werken.

Gedragsregels spelers

 • In een team spelen betekent dat we elkaar accepteren, samenwerken en wat voor elkaar over hebben. Zo wordt er altijd bij uitwedstrijden verzameld op Duindorp S.V., zodat we bijvoorbeeld met elkaar mee kunnen rijden.
 • Accepteer de beslissingen van de scheids- en grensrechter.
 • Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren en woorden tegen medespelers, leiding e/o scheids- en grensrechter.
 • Feliciteer de tegenstander met het behaalde succes als je zelf verliezer bent.
 • Eventuele onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Respecteer het werk van diegenen die ervoor zorgen dat je kunt trainen en wedstrijden kunt spelen.
 • Na de training en wedstrijd dienen de kleedkamer en douche ruimte schoon te worden achtergelaten, dus vegen en zo nodig de trekker door de ruimte(s) halen, dit geldt ook voor uitwedstrijden.
 • Als speler van Duindorp S.V. ontvang je een tenue, tas en trainingspak. Wees hier zuinig op, dit is door de sponsoren/vereniging ter beschikking gesteld.

 

Gedragsregels ouders en toeschouwers

 • Leer je kind dat het resultaat van elke wedstrijd wordt geaccepteerd.
 • Steun je kind en geef geen negatieve kritiek als het een fout heeft gemaakt of een wedstrijd heeft verloren.
 • Val een beslissing van de scheids- en grensrechter/wedstrijdleider niet af en trek nooit de integriteit van deze personen in twijfel.
 • Erken de waarde en het belang van vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om te sporten van jouw kind mogelijk te maken.
 • De teams worden volgens de KNVB richtlijnen ingedeeld waarbij, wanneer spelers beter zijn zij automatisch in een hoger team komen. De rest wordt op leeftijd ingedeeld. De jeugdcoördinator zal in overleg de indelingen vaststellen.
 • Aan- of afmelden van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te gebeuren d.m.v. een brief gericht aan de secretaris.
 • In de kantine is een algeheel rookverbod van kracht.
 • Ouders langs de lijn. Gelukkig volgen veel ouders het voetballen van hun zoon of dochter. Het enthousiasme van de ouders is erg belangrijk voor de voetbalbeleving van kinderen.Laat het bij aanmoedigen en geen aanwijzingen, daar zijn de leiders en trainers voor!